Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme

Bu süreç eğitsel hazırlık aşamaları ve sonrasında akademisyenlerin (ve bazı eğitim kurumlarında bu süreçlerin bir veya birkaçı idari ekip tarafından da yürütülmektedir) çalışmalarını ifade etmekte olup aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:

• Öğretim Planı
• Müfredat Hazırlığı
• Öğretim Planı / Müfredat Uyarlama ve Uygulama
• Ölçme ve Değerlendirme
• Sınav / Tez ve Not Sistemi Yönergeleri

Her bir alt süreç akademisyenlerin (Öğretim Elemanlarının) kronolojik sıra ile işlerini ifade etmektedir.

Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Eğitmenler, Akademisyenler, Öğretim Görevlileri, Asistanlar, Destek Ekibi, İdari Ekip, Yönetim Ekibi

Uygulamada Yer Alan Modüller

Ürün / Hizmet Adı Ürün / Hizmet Kodu
Akademik Kaynak Planlama ve Optimizasyon HEAPP-2
Akademik Takvim Yönetimi HEAPP-6
Ders Alma-Bırakma HEAPP-13
Ders Devam Takip Sistemi HEAPP-14
Entegre Eğitim Sistemi (Hazırlık, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği vs.) HEAPP-18
Kariyer Yönetimi (Staj, Yerinde Uygulama ve Mezun Öğrenci) HEAPP-21
Kütüphane Entegrasyonu HEAPP-22
Mobil Kampüs HEAPP-23
Öğrenci Bilgi Sistemi HEAPP-24
Anket HEAPP-24001
Belge Talep HEAPP-24002
Danışmanım HEAPP-24003
Değerlendirme Anketi HEAPP-24004
Ders Devam Bilgileri HEAPP-101
Ders Programım HEAPP-102
Ders/Derslerim HEAPP-24007
Dönem İçi Notlarım HEAPP-24008
Firma Staj HEAPP-24009
İletişim Bilgileri ve Şifre Değişikliği HEAPP-24010
İlk Kayıt Formu HEAPP-24011
Karne HEAPP-24012
Kayıt Yenileme HEAPP-24013
Kayıtlanma HEAPP-24014
Mesaj HEAPP-105
Mesajlarım HEAPP-24016
Not Hesaplama HEAPP-24017
Öğrenci Başvuru Formu HEAPP-24018
Öğrenci Müfredat Çizelgesi HEAPP-24019
Öğrenci Staj HEAPP-24020
Şifre Değişikliği HEAPP-109
Tez Bilgileri HEAPP-24022
Transkript HEAPP-24023
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi HEAPP-25
Adres Belgesi HEAPP-25001
Adres Etiketleri HEAPP-25002
Akademik Yetersizlik HEAPP-25003
Alt Ders Devam Tanımları HEAPP-25004
Alt Ders Tanımları HEAPP-25005
Alt Dönem Geçme Ayarları HEAPP-25006
Anket Sonuçları HEAPP-25007
Askerlik Belgesi HEAPP-25008
Askerlik Etiketleri HEAPP-25009
Banka Gönderilecek/Alınacak Bilgiyi İşle HEAPP-25010
Banka İşlem Tanımı HEAPP-25011
Başarı Durumu Görüntüleme HEAPP-25012
Başarı İstatistikleri HEAPP-25013
Başarı Raporu HEAPP-25014
Başarılı Öğrenci Not Yükseltme HEAPP-25015
Belge Talepleri HEAPP-25016
Belge Tanım HEAPP-25017
Borçların Aktarımı HEAPP-25018
Bölge Dağılım Raporu HEAPP-25019
Burs Kaydı Arama HEAPP-25020
Danışman Atama HEAPP-25021
Ders Bazında Başarı Raporu HEAPP-25023
Ders Devam Bilgileri HEAPP-101
Ders Devam Durumu ve Tekrar Sayısı İşleme HEAPP-25025
Ders Kataloğu HEAPP-25026
Ders Kayıtlanma Durumu HEAPP-25027
Ders Kontenjan Raporu HEAPP-25028
Ders Programı HEAPP-25029
Ders Sınıf Raporu HEAPP-25030
Ders Tanımı HEAPP-25031
Ders Yükü Tanımı HEAPP-25032
Ders HEAPP-25033
Detaylı Arama HEAPP-25034
Devamsızlık Girişi HEAPP-103
Diploma Defteri HEAPP-25036
Diploma Eki HEAPP-25037
Diploma Eki Tanımı HEAPP-25038
Doktora Tez Önerisi ve Tez İzleme Raporları HEAPP-25039
Doktora Yeterlilik Sınavı Bilgileri HEAPP-25040
Dosya Etiketleri HEAPP-25041
Duyuru HEAPP-25042
E Devlet Toplu Durum Sorgulama HEAPP-25043
E-Devlet Kayıtlı Öğrenciler HEAPP-25044
Enstitü Askerlik Belgesi HEAPP-25045
Enstitü Başvuru Formu HEAPP-25046
Erasmus Öğrenci Belgesi HEAPP-25047
Faiz Tanımı HEAPP-25048
Fakülte / Bölüm / Opsiyon HEAPP-25049
Finans Toplu Aktarım HEAPP-25050
Firma Staj HEAPP-24009001
Firma-Departman HEAPP-25052
Geçici Mezuniyet Belgesi HEAPP-25053
Geçici Mezuniyet Belgesi / Diploma HEAPP-25054
Harç Borçlarının Hesaplanması HEAPP-25055
Harç Raporları HEAPP-25056
Hazırlık Anketi Sonuçları HEAPP-25057
Hazırlık Durum Belgesi HEAPP-25058
İl Dağılım Raporu HEAPP-25059
İl İlçe Askerlik Daire Şube Tanım HEAPP-25060
İlk Kayıt Formu HEAPP-24011001
Karne HEAPP-24012001
Kayıt Yenileme HEAPP-24013001
Kimlik Belgesi HEAPP-25064
Kimlik Listesi HEAPP-25065
KKTC Öğrenci Belgesi HEAPP-25066
Kontenjan Koşulu Tanımları HEAPP-25067
Kontenjan Raporu HEAPP-25068
Kontenjan Tanımları HEAPP-25069
Kredi Alan Öğrenciler HEAPP-25070
Kullanıcı HEAPP-25071
KYK Aylık Durum Raporu HEAPP-25072
KYK Liste HEAPP-25073
Mernis Kimlik Bilgileri Güncelleme HEAPP-25074
Mesaj HEAPP-105
Mesajlarım HEAPP-24016
Mezuniyet Durum Raporu HEAPP-25077
Not Değişim Raporu HEAPP-25078
Not Değiştirme Yetkisi HEAPP-25079
Not Düzeltmeleri Görüntüleme HEAPP-25080
Not Girişi HEAPP-106
Notu Girilmeyen Öğrenci Listesi HEAPP-25083
OSYM Kodlarının Tanımı HEAPP-25084
Ödeme Kontrolü - Belge Talebi HEAPP-25085
Ödeme Kontrolü - Dönem İçi Notlarım HEAPP-25086
Ödeme Kontrolü - Kayıt Yenileme HEAPP-107
Ödeme Kontrolü - Transkript Görüntüleme HEAPP-25088
Ödeme Kontrolü - Transkript Simülasyon HEAPP-25089
Öğrenci Aldığı Dersler HEAPP-25090
Öğrenci Arama HEAPP-25091
Öğrenci Başarı Durumu HEAPP-25092
Öğrenci Başvuru Formu HEAPP-24018001
Öğrenci Başvuru Listesi HEAPP-25094
Öğrenci Belgesi HEAPP-25095
Öğrenci Çap Belgesi HEAPP-25096
Öğrenci Ders Silme/Aktarma HEAPP-25097
Öğrenci Disiplin HEAPP-25098
Öğrenci Disiplin Belgesi HEAPP-25099
Öğrenci Kayıt HEAPP-25100
Öğrenci Kütükleri HEAPP-25101
Öğrenci Sağlık Bilgileri HEAPP-25102
Öğrenci Sayıları Raporu HEAPP-25103
Öğrenci Staj HEAPP-24020
Öğrenci Şube Atama HEAPP-25105
Öğrencinin Harç İşlemleri HEAPP-25106
Öğretim Planı Tanımı HEAPP-25107
Öğretim Ücreti Onay HEAPP-25108
Öğretim Üyesi Tanım HEAPP-25109
Öğretim Yılı Ders Tanımı/ Verdiğim Dersler HEAPP-108
Önkoşul Raporu HEAPP-25111
Ösym İlk Kayıt Formu Aktarım HEAPP-25112
ÖSYM Raporları HEAPP-25113
Ösym Sayıları HEAPP-25114
Parametre HEAPP-25115
Pedagojik Formasyon Sertifikası HEAPP-25116
Program HEAPP-25117
Rol HEAPP-25118
Rol Tanımı HEAPP-25119
Seviye-Sınıf Atama HEAPP-25120
Seviye-Sınıf Tanımları HEAPP-25121
Sınav Bilgileri HEAPP-25122
Sınav Takibi HEAPP-25123
Sınav Tanımları HEAPP-25124
Sınıf Arttırma HEAPP-25125
Sözleşme İptal HEAPP-25126
Şifre Değişikliği HEAPP-109
Takvim Girişi HEAPP-25128
Tamamlama Askerlik Belgesi HEAPP-25129
Tarihçe Arama HEAPP-25130
Tez Listeleri HEAPP-110
Tez ve Tez Sınavı Bilgileri HEAPP-25132
Toplu Adres Belgesi HEAPP-25133
Toplu Askerlik Belgesi HEAPP-25134
Toplu Ders Atama HEAPP-25135
Toplu Ders-Not Ekleme HEAPP-25136
Toplu Enstitü Askerlik Belgesi HEAPP-25137
Toplu Karne HEAPP-25138
Toplu Kimlik Belgesi HEAPP-25139
Toplu Öğrenci Belgesi HEAPP-25140
Toplu Öğrenci Dosyası HEAPP-25141
Toplu Öğretim Planı Atama HEAPP-25142
Toplu Resim Atama HEAPP-25143
Toplu Şifre Atama HEAPP-25144
Toplu Transkript HEAPP-25145
Transkript HEAPP-24023001
Üniversite İlk Kayıt HEAPP-25148
Üniversite Tanımları HEAPP-25149
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu HEAPP-25150
Yardım HEAPP-25151
Yardım Dosyaları HEAPP-25152
Yerleştirme HEAPP-25153
Yetki Tanımı HEAPP-25154
Yıllık Harç Tanımı HEAPP-25155
YOKSİS Birim Id Tanımı HEAPP-25156
YÖKSİS - YÖKSİS Raporu HEAPP-25157
Öğrenci Online Başvuru ve Kayıtlanma / Kayıt Yenileme HEAPP-26
Öğrenim Hareketliliği (Erasmus+, Mevlana, Farabi, K107, Global Exchange) Baz Modul HEAPP-27
Giden Öğrenci Online Başvuru Sayfası HEAPP-27001
Gelen Öğrenci Online Başvuru Sayfası HEAPP-27002
Giden Personel Online Başvuru Sayfası HEAPP-27003
Giden Personel Online Başvuru Sayfası HEAPP-27003
Online Duyuru HEAPP-215
Çoklu Dil Opsiyonu HEAPP-216
Online Belge Yükleme/Takip HEAPP-27007
İstenilen Belgelerin Üretimi HEAPP-27008
Toplu Belge Basımı HEAPP-27009
Sınırsız Admin Kullanıcı Tanımı HEAPP-27010
Sınırsız Koordinatör Kullanıcı Tanımı HEAPP-27011
Toplu Yabancı Dil Sınav Not Girişi HEAPP-27012
Toplu Öğrenci Yerleştirme HEAPP-27013
Giden Öğrenci Otomatik Hibe Hesaplama HEAPP-27014
Giden Personel Otomatik Hibe Hesaplama HEAPP-27015
Gelen Öğrenci Otomatik Hibe Hesaplama HEAPP-27016
Gelen Personel Otomatik Hibe Hesaplama HEAPP-27017
Giden Öğrenci Toplu Nominasyon Uygulaması HEAPP-27018
Anlaşma Tanımı HEAPP-27019
Birim Bazlı Kontenjan Tanımı HEAPP-27020
Sınıf Bazlı Kontenjan Tanımı HEAPP-27021
Anlaşma Kontenjan Raporu HEAPP-27022
Online Anlaşma Listeleme HEAPP-27023
Gelen Öğrenci Nominasyon Uygulaması HEAPP-27024
Anlık Bütçe Durum Raporu HEAPP-27025
Eksik Belge Raporu HEAPP-27026
Ayrıntılı Raporlama HEAPP-27027
Toplu/Tekil Mail Gönderimi HEAPP-27028
Anket HEAPP-27029
Grafiksel Analizler HEAPP-27030
Birim Bazlı Yetkilendirme HEAPP-221
Transkript ve Mezuniyet HEAPP-33
Yemekhane/Kantin Rezervasyon HEAPP-34
Optic Okuyucu Entegrasyonu HEAPP-302
Akademik Performans Değerlendirme HEAPP-5
Akademik Takvim Yönetimi HEAPP-6
Akreditasyon HEAPP-8
Öz Değerlendirme Raporu HEAPP-29
Soru Bankası Yönetimi HEAPP-32
Yönetmelik/Müfredat/Öğretim Planı ve Ders Yönetimi HEAPP-36

Comments are closed.