Öğretim ve Bilimsel Araştırma

Öğretim ve Bilimsel Araştırma

Öğretim Süreçleri
Bu süreç akademik hazırlık aşamalarının stratejik olarak belirlenmesi çalışmalarını ifade etmekte olup aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:

• Akademik Başvuru Kriterleri ve Başvuru Süreci
• Eğitim-Öğretime Hazırlık
• Kayıtlanma Kriterleri ve Kayıt Süreci
• Öğretim Kriterleri ve Öğretim Süreci
• Öğrenim Hareketliliği
• Sınav ve Değerlendirme Süreci
• Mezuniyet Süreci
• Kariyer Geliştirme Süreci

Her bir alt süreç birbirini izleyen ardışık süreçlerden oluşmakta olup Öğrenci gurupları açısından ardışıklık değişebilmektedir.

Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Dekan, Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticileri, Diploma Programı-Bölüm Başkanları, Eğitmenler (Dersin Sorumlu Eğitmeni, Ders/Tez ve Akademik Danışmanlar dahil), Asistanlar, Öğrenciler.

Bu Hedef Kullanıcılar Aşağıdaki Alt Guruplardan Oluşmaktadır:

a) Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticileri ve İdari ekip
• Dekan
• Diploma Programı-Bölüm Başkanı
• Bilgi İşlem Yöneticisi
• Kütüphane Yöneticisi
• Ders(lerin) Sorumlu Eğitmenleri
b) Pedagojik ekip
• Eğitmenler
• Asistanları

Bilimsel Araştırma Süreçleri
Bilimsel Araştırma süreçleri (genel olarak) girdileri (mevcut bilgiyi ve yeni fikirleri) yeni bulgulara veya doğrulamaya dönüştürür. Araştırma süreçleri aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:

• Araştırma ortamının kurulması
• Araştırmanın yürütülmesi
• Araştırma sonuçlarının yayınlanması

Her bir alt süreç birbirini izleyen ardışık süreçlerden oluşmaktadır.

Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Dekanlar ve diğer yönetim / idari personel, araştırma birimi/bölümü başkanları, araştırmacılar, araştırma görevlileri, potansiyel araştırmacılar, kütüphaneciler, öğrenciler, dış paydaşlar.

Bu sürecin hedef kitlesi, kimin bu konudaki bilgiyi edinmek isteyebileceğini açıklamaktadır.

İlk olarak, Yüksek Öğretim Kurumu yönetimi ve üst düzey yönetim personeli, araştırma süreci ile ilgilenebilir, çünkü kuruluşları için belirli araştırma süreçlerini tanımlamalarına yardımcı olabilir.
İkincisi, araştırmacılar ve destekleyici personel bu konuyla ilgilenebilir, çünkü araştırma süreçlerine daha genel bir bakış açısı sağlayabilir. Genellikle sadece temel araştırma süreçlerine (Araştırmanın Yürütülmesi) dahil edilir ancak diğer önemli süreçlerde (araştırma organizasyonunu yönetilmesi, araştırma sonuçlarının yayınlanması ve ticarileştirilmesi)
Üçüncüsü, öğrencilerin araştırma süreçlerine dahil edilmesine, araştırmacı olmaya motive edilmesine ya da ileride araştırma yönetimi ekibinin bir parçası olmalarının sağlanması istenebilmektedir.
Dördüncüsü, bu süreçlerin içeriği, dış paydaşlara yönelik bir fikir verebilir, çünkü bazen araştırma, -öyle olmadığı halde- sanatsal veya kaotik bir süreç olarak görülmektedir.

Uygulamada Yer Alan Modüller

Ürün / Hizmet Adı Ürün / Hizmet Kodu
Akademik Bilgi Sistemi HEAPP-1
Ders Devam Bilgileri HEAPP-101
Verdiğim Dersler HEAPP-102
Devamsızlık Girişi HEAPP-103
Görüş Girişi HEAPP-104
Mesaj HEAPP-105
Not Girişi HEAPP-106
Ödeme Kontrolü - Kayıt Yenileme HEAPP-107
Öğretim Yılı Ders Tanımı/ Verdiğim Dersler HEAPP-108
Şifre Değişikliği HEAPP-109
Tez Listeleri HEAPP-110
Akademik Kaynak Planlama ve Optimizasyon HEAPP-2
Hoca Kısıtlarının tanımlanabilmesi HEAPP-201
Ders Kısıtlarının tanımlanabilmesi HEAPP-202
Derslik Kısıtlarının tanımlanabilmesi HEAPP-203
Ders saatlerinin parametrik bölünebilmesi HEAPP-204
Dersin atanabileceği derslik tipinin tanımı HEAPP-205
Dersin atanabileceği dersliğin tanımı HEAPP-206
Ders Çakışma tanımı HEAPP-207
Müfredat Çakışması tanımı HEAPP-208
Derslik Çakışma tanımı HEAPP-209
Öğretim Üyesi Çakışma tanımı HEAPP-210
Derslik kapasite kontrol tanımı HEAPP-211
Ortak ders atamasının yapılması HEAPP-212
Paralel ders atamasının yapılması HEAPP-213
Online akademik personel yetkilendirilmesi HEAPP-214
Online Duyuru HEAPP-215
Çoklu Dil Opsiyonu HEAPP-216
Bütün çıktıların pdf olarak alınması HEAPP-217
Bütün çıktıların toplu pdf olarak alınması HEAPP-218
Admin Kullanıcı Tanımı HEAPP-219
Akademik Personel Kullanıcı Tanımı HEAPP-220
Birim Bazlı Yetkilendirme HEAPP-221
Derslik dağılımının grafiksel analizi HEAPP-222
Ders Programının grafiksel analizi HEAPP-223
Gün/Saat bazında ders sayılarının grafiksel analizi HEAPP-224
Gün/Saat bazında akademik personel sayılarının grafiksel analizi HEAPP-225
Öğretim Üyesi Ders dağılımı grafiksel analizi HEAPP-226
Akademik Takvim Yönetimi HEAPP-6
Anket Yönetimi HEAPP-9
Ders Devam Takip Sistemi HEAPP-14
ECTS (Akts) ve Not Dönüşümleri HEAPP-16
Eğitim Bilgi Sistemi (Bologna, TYYÇ, Yeterlilikler) HEAPP-17
Ders Katalog Tanım HEAPP-1701
Ders Katalog Tanım Onay HEAPP-1702
Program Çıktıları Tanımları HEAPP-1703
Ders Katalog Tanımları HEAPP-1704
Ders Katalog Yayınlama HEAPP-1705
Entegre Eğitim Sistemi (Hazırlık, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği vs.) HEAPP-18
Kariyer Yönetimi (Staj, Yerinde Uygulama ve Mezun Öğrenci) HEAPP-21
Öğretim Görevlisi-Ders-Derslik Kapasite Yönetimi ve Optimizasyonu HEAPP-28
Program Denklik ve İntibak HEAPP-30
Transkript ve Mezuniyet HEAPP-33
Yönetmelik/Müfredat/Öğretim Planı ve Ders Yönetimi HEAPP-36

Comments are closed.