Yönetim / İş Geliştirme ve Destek

Yönetim / İş Geliştirme ve Destek

İş Geliştirme Süreçleri
Bu süreç, bireysel (yeni diploma programı) veya sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

Geliştirme süreçleri aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:

• Diploma Programlarının geliştirilmesi / Yeni Program Oluşturulması
• Müfredat geliştirme desteği
• Çift Anadal / Yandal programları
• Diğer Yüksek Öğretim Kurumları ile İkili Anlaşmalar
• Yüksek Öğretim Kurumunun genel gelişimi

Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Rektörler, CEO'lar / yöneticiler / Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üyeleri, Dekanlar, Bölüm başkanları, Uluslararası koordinatörler, Öğrenciler.

Temelde, geliştirme süreçlerinin tanımı, ilgili tüm şahıslar için önemlidir. Bu adımların karmaşıklığının çözümüne katkıda bulunabilecek süreçleri destekleyen kişilerin kimler olduğunu öğrenmek de oldukça önemlidir. Temel süreçleri anlamak süreçlerin doğru olarak değerlendirmenin yanı sıra süreç yürütülürken ve/veya öncesinde oluşturulan / oluşturulacak çaba ve çıkması muhtemel masrafları da öngörmek önem taşımaktadır.

Yönetim ve Destek Süreçleri
Yönetim ve Destek Süreçleri, stratejik ve operasyonel hedefleri ele alan idari süreçlerdir. Temel faaliyetlere doğrudan katkıda bulunmazlar, ancak uygun davranışları için gereklidir ya da düzenleyici kısıtlamalar ya da iyi kurumsal yönetişim gereksinimleri tarafından uygulanırlar. Bu süreç Yüksek Öğretim Kurumlarının tüm bölümlerini içerirler ve Yüksek Öğretim Kurumları birimleri arasında yakın işbirliği gerektirirler.

Yönetim, Geliştirme ve Destek Süreçleri aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:

Yönetim Süreçleri

• Stratejik Yönetim
• Finans ve kaynak yönetimi
• İnsan kaynakları yönetimi
• Kalite Yönetimi
• BT yönetimi
• Yenilik ve fikri mülkiyet yönetimi
• Pazarlama ve etkinlik yönetimi
• Proje Yönetimi
• Hayat boyu öğrenme yönetimi

Destek süreçleri

• Mezun yönetimi ve desteği
• Öğretim desteği
• Mezuniyet desteği
• Öğretim Elemanı, öğrenci ve personel hareketliliği

Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Bu sürecin paydaşlarını ve kullanıcılarını aşağıdaki kategorilerde toplamak mümkündür:

Kurum Yöneticileri

• Rektör, Mütevelli Heyet Başkanı,
• Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yrd. Veya Mütevelli Üyesi,
• Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yrd. Veya Mütevelli Üyesi,
• Kurumsal Gelişimden Sorumlu Rektör Yrd. Veya Mütevelli Üyesi,
• Dekan,
• Kayıtlanmadan Sorumlu Müdür, Direktör, Daire Başkanı,
• Halkla İlişkiler Müdürü, Daire Başkanı, Direktörü.

Departman Yöneticileri

• İnsan Kaynakları Müdürü, Personel – Özlük İşleri Müdürü,
• Bilgi İşlem - IT Müdürü, Daire Başkanı,
• Mali İşler Müdürü, Muhasebe-Finans Müdürü, Daire Başkanı, Direktörü,
• İş Geliştirme Müdürü,
• Pazarlama Müdürü,
• İdari İşler Müdürü,
• Öğrenci Konseyi Başkanı-Üyesi.

Uygulamada Yer Alan Modüller

Ürün / Hizmet Adı Ürün / Hizmet Kodu
Anket Yönetimi HEAPP-9
Akademik Performans HEAPP-4
Akademik Takvim Yönetimi HEAPP-6
Akademik Teşvik HEAPP-7
Akreditasyon HEAPP-8
Bilimsel Araştırma Projeleri HEAPP-10
Bilimsel Yayın Performansı HEAPP-11
Dashboard HEAPP-12
Finansal Değerlendirme ve Raporlar (Mali Analiz, Ek Ders, Kurum Kapasite Kullanımı vs.) HEAPP-19
Kalite Yönetimi HEAPP-20
Öğretim Görevlisi-Ders-Derslik Kapasite Yönetimi ve Optimizasyonu HEAPP-28
Öz Değerlendirme Raporu HEAPP-29
Yönetim Raporları HEAPP-35

Comments are closed.